Äkta Fiber. Vad är det egentligen?

About Page Section-1 Column-1 Image

 

Skurup Bredbands fibernät är byggt enligt de senaste normerna och tekniken, vilket borgar för god tjänstekvalitet och stabilitet.

Grunden till nätet är fiberoptiska kablar som grävs ner eller dras i befintliga rör hela vägen till varje fastighet. Själva fibertråden är ungefär lika tunn som ett mänskligt hårstrå och sänder digital information med hjälp av ljuspulser. Ingen annan teknisk lösning kommer i närheten av den kommunikationskapacitet som den optiska fibern innebär.

About Page Section-1 Column-2 Image

 

Ett äkta fibernät har en i det närmast obegränsad kapacitet att sända och ta emot information.

Kapacitet ökar dessutom ständigt genom bättre teknik för att hantera ljuspulserna.

Frihet

Äkta valfrihet för dig

Skurup Bredband erbjuder ett helt nytt paradigm inom telekommunikation där ett obegränsat optiskt fibernät kombineras med en helt neutral marknadsplats. Detta ger alltså användarna i hushållen valfrihet inte bara mellan olika tjänster utan även mellan olika tjänsteleverantör.

Öppet

Nätet är inte bara tekniskt framstående, det är uppbyggt på den enkla men kraftfulla principen att varje individ själv kan välja sin egen unika mix av tjänster och leverantörer. Du vet vad som är rätt för dig. Och när du vill ändra eller säga upp så gör du det snabbt och enkelt med några få klick. Som det bör vara.

Fiber till alla i kommunen

Vi på Skurup Bredband arbetar för att alla i kommunen ska kunna fiberansluta i sin fastighet oavsett om man bor i någon av tätorterna i kommunen eller om man bor på landsbygden.

Vår vision är att det inte ska behöva vara någon skillnad prismässigt, att få fiber indragen bara för att man bor på landsbygden.  Därför arbetar vi löpande med att söka landsbygdsstöd från EU för att göra detta möjligt.

Transparent

Skurup Bredband sätter ett ramverk samt följer kontinuerligt upp återkoppling från kunderna till våra tjänsteleverantörer så att du som kund inte skall drabbas av några dolda avgifter eller svikna löften. Om en operatör lovar saker i marknadsplatsen som de inte kan leva upp till så kan du som kund först och främst snabbt och enkelt byta på bara några minuter.

About Page Section-3 FFTB Image About Page Section-3 FFTH Image